نویسنده = وحید تقی زاده
استفاده از مولتی آنزیم کمین در جیره غذایی ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) و اثرات آن بر شاخص های رشد و برخی از فاکتورهای بیوشیمیایی خون

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 201-206

مهرداد عادلیان؛ محمدرضا ایمان پور؛ وحید تقی زاده؛ محمد مازندرانی


بررسی فاکتورهای رشد و تغذیه ای لارو گورامی زرد (Trichogaster trichopterus auriu) تغذیه شده با زنجیره غذایی روتیفر (Brachionus calyciflorus)- جلبک (chlorella vulgaris)

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 221-230

فاطمه شجاعی تکمداش؛ وحید تقی زاده؛ محمدرضا ایمانپور؛ محمد باباپور


بررسی اثر کلم بروکلی (Brassica oleracea gemmifera L.) در جیره غذایی بر عملکرد رشد و برخی پارامترهای خونی کپورمعمولی ( Cyprinous carpio)

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 207-216

حمیدرضا نادری فارسانی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ وحید تقی زاده؛ محمدرضا ایمانپور


اثر فلزات سنگین مس و سرب بر روی بقاء، رفتار و رشد ماهی سفید (Rutilus frisii kutum)

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 305-310

اسماعیل قره داشی؛ محمدرضا ایمانپور؛ وحید تقی زاده


اثر جیره های غذایی حاوی سطوح مختلف ویتامین E و C بر شاخص های رشد ماهی فلاورهورن (Cichlosoma sp.)

دوره 6، شماره 2، تیر 1393، صفحه 75-81

سمیرا شکرالهی؛ وحید تقی زاده؛ محمدرضا ایمانپور


تاثیر رنگدانه های طبیعی (پودر فلفل دلمه و گوجه فرنگی) در تغییرپذیری رنگ ماهی فلاورهورن (Cichlasoma sp.)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 19-24

آرزو عظیمی؛ وحید تقی زاده؛ محمدرضا ایمانپور