نویسنده = مسلم دلیری
شبیه‌سازی عملکرد مدلهای صید مجاز قابل برداشت (TAC) در مدیریت صید میگوی موزی Penaeus merguiensis در شرایط کمبود داده (مطالعه موردی: استان هرمزگان)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

10.22034/aej.2020.255997.2401

مرتضی صلاحی؛ احسان کامرانی؛ مسلم دلیری؛ مومنی محمد


بررسی ترکیب صید تورهای گوشگیر مخصوص صید ماهی شوریده ، Otolithes ruber (Bloch & Schneider, 1801) ، در آب‌های ساحلی چابهار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1401

10.22034/aej.2021.312062.2671

میران صداقتی؛ علی صدوق نیری؛ مسلم دلیری


میزان صید در واحد تلاش صیادی و ترکیب صید ضمنی قایق های ترالر میگو در استان بوشهر (مند و دیر – نخیلو)

دوره 15، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 183-190

10.22034/aej.2022.338692.2791

خسرو درویشی؛ احسان کامرانی؛ محسن صفایی؛ مسلم دلیری؛ فریدون عوفی