نویسنده = لاله رومیانی
بررسی زیست شناسی تولیدمثلی ماهی شهری معمولی (Lethrinus nebulosus) در شمال غرب خلیج فارس (استان خوزستان)

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 271-278

سیده زهرا معصومی زاده؛ منصوره قائنی؛ لاله رومیانی


تاثیر سطوح مختلف ویتامین های c و e بر شاخص های رشد ماهی قزل آلای رنگین کمان

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 9-15

ارغوان میار؛ عباس متین فر؛ مهدی شمسایی مهرجان؛ مهدی سلطانی؛ لاله رومیانی؛ مریم جعفرپور


ترکیب شیمیایی پودر ریز جلبک اسپیرولینا

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 55-60

منصوره قائنی؛ محمد متین فر؛ لاله رومیانی؛ نسرین چوبکار