نویسنده = مهران یاسمی
صید بر واحد تلاش صیادی فانوس ماهی (1890 Benthosema pterotum, Alcock) در تور ترال میان آبی در آب های شمال غرب دریای عمان

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 263-268

علیرضا نظری بجگان؛ آرش اکبرزاده؛ حسن صالحی؛ احسان کامرانی؛ مهران یاسمی


اثر سطوح مختلف پروتئین جیره بر شاخص های رشد ماهی اسکار (Astronotus ocellatus, Agassiz, 1831)

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 245-250

علینقی سرپناه؛ آرزو مشکوه روحانی؛ مهران یاسمی؛ مهران پارسا


بررسی روند رشد شاه میگوی گونه Panulirus homarus Linnaeus, 1758 درشرایط اسارت

دوره 7، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 201-210

مهران یاسمی؛ ذبیح اله بیک اینالویی؛ امیرهوشنگ بحری


تعیین فلورباکتریایی مولدین قزل آلای رنگین کمان (oncorhynchus mykiss) و شناسایی باکتری هایی با احتمال خواص زیست یاری

دوره 4، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 45-50

مهران یاسمی؛ امیرحسین اسماعیلی؛ زیبا فیضی؛ سهیل قائم مقامی؛ سهیل علی‌نژاد