نویسنده = یزدان کیوانی
انعطاف‌پذیری ریختی ماهی سفید رودخانه‌ای (Squalius turcicus De Filippi, 1865) در جنوب شرقی حوضه خزر با استفاده از ریخت‌سنجی هندسی

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 361-366

عطا مولودی صالح؛ یزدان کیوانی؛ سید امیر حسین جلالی؛ مظاهر زمانی


مقایسه تفاوت‌های شکلی جمعیت‌های ماهی کولی ارومیه (Alburnus atropatenae)

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 149-160

زینب تاجیک؛ یزدان کیوانی


بررسی ویژگی های ریخت شناسی سمندر لرستانی (Neurergus Kaiseri) در غرب و جنوب غرب ایران

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 145-150

هادی خوشنام وند؛ منصوره ملکیان؛ یزدان کیوانی؛ محسن امیری؛ فروغ گودرزی