نویسنده = سید عباس حسینی
اثرعصاره جلبک پادینا (Padina astraulis Hauck) برشاخص رشد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 203-208

10.22034/aej.2020.106874

آنیتا گل پور؛ سید عباس حسینی؛ سید علی اکبر هدایتی؛ علی جافرنوده؛ مهتاب خلجی


ارزیابی الگوی پراکنش فصلی و تنوع زیستی جوامع درشت بی‌مهرگان کفزی در رودخانه آجی سو (استان گلستان)

دوره 11، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 361-370

مریم علی زاده؛ سید عباس حسینی؛ حجت الله جعفریان؛ رسول قربانی؛ محمد قلی زاده


ارزیابی اثرات محیط زیستی پساب آبزی پروری بر جوامع کفزی، مطالعه موردی: تالاب گمیشان، استان گلستان

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 499-510

فخریه شیرود میرزایی؛ رسول قربانی؛ سید عباس حسینی؛ فرخ پرافکنده حقیقی؛ حسن نصرالله زاده ساروی


تاثیر قطع پایه چشمی و تزریق هورمون بر عملکرد تولیدمثل و استرس فیزیولوژیکی در میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei)

دوره 8، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 219-226

حسین آدینه؛ محمد سوداگر؛ حسن صالحی؛ سید عباس حسینی؛ حسنی قلی پور


مقایسه اثرات فیتواستروژن های جنیستین و اکوال بر سطوح هورمون های استروئید جنسی در فیل ماهی ماده (Huso huso) پرورشی

دوره 5، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 51-75

ایوب یوسفی؛ محمد سوداگر؛ محمود بهمنی؛ سید عباس حسینی؛ امیر احمد دهقانی؛ محمد علی یزدانی ساداتی