نویسنده = سجاد پورمظفر
عملکرد رشد و شاخص های خونی بچه ماهیان کپورمعمولی (Cyprinus carpio) تغذیه شده با عصاره ماکروجلبک های پادینا (Padina australis) و گراسیلاریا (Gracilaria pygmaea)

دوره 14، شماره 3، آبان 1401، صفحه 279-284

10.22034/AEJ.2021.307562.2650

رضا نهاوندی؛ میثم سبزه؛ سعید تمدنی جهرمی؛ علی صادقی؛ سجاد پورمظفر؛ حسین رامشی؛ محمدخلیل پذیر


بررسی برخی خصوصیات جمعیتی ماهی تون چشم درشت (Thunnus obesus) در شمالی دریای عمان (استان سیستان و بلوچستان)

دوره 13، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 253-260

10.22034/aej.2021.137446

سید احمدرضا هاشمی؛ احمدرضا جبله؛ آذرماه غلام پور؛ سجاد پورمظفر


بررسی اثر رژیم غذایی حاوی جلبک Sargassum cristaefolium بر برخی از شاخص‌های بیوشیمیایی و آنزیم‌های گوارشی میگوی وانامی (Penaeus vannamei)

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 423-430

10.22034/aej.2021.134463

سعید تمدنی جهرمی؛ سجاد پورمظفر؛ محسن گذری؛ حسین رامشی؛ احمدرضا جبله


ایجاد بانک ژن و تعیین فاصله ژنتیکی میگوهای بومی خلیج فارس و دریای عمان

دوره 12، شماره 4، دی 1399، صفحه 501-508

10.22034/aej.2020.129386

سعید تمدنی جهرمی؛ محسن گذری؛ سجاد پورمظفر؛ میترا آرمان؛ عبدالرضا جهانبخشی


اثرات رژیم غذایی حاوی اسیدآلی و سرکه سیب بر یک پارچگی هپاتوپانکراس و فلور باکتریایی روده در میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei)

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 337-346

سجاد پورمظفر؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ حمیدرضا احمدنیای مطلق؛ رضا گودرزی