نویسنده = محمود حافظیه
استفاده از پودرآزولای (Azolla filiculoides) تالاب انزلی به عنوان منبع پروتئین گیاهی در تغذیه ماهی زینتی سیچلاید ایرانی (Iranocichla hormuzensis)

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 331-338

10.22034/aej.2020.104256

محمود حافظیه؛ مسعود صیدگر؛ علیرضا قائدی؛ محمد محمدی؛ علی مهدی آبکنار


بررسی رژیم غذایی گربه ماهی خاکی (Arius dussumieri) در آب های دریای عمان

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 67-76

مهدیه چراغی شوی؛ تورج ولی نسب؛ غلامحسین وثوقی؛ محمود حافظیه


غنی سازی ویتامین C در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) و تاثیرآن بر بازمانی در استرس شوری

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 75-83

محمود حافظیه؛ مرتضی علیزاده؛ تورج ولی نسب


تاثیر شوری بر مدل تولید مثل آرتمیای دریاچه ارومیه

دوره 1، شماره 2، مرداد 1388، صفحه 21-28

محمود حافظیه؛ حمیرا حسین پور


بهینه سازی روش تغذیه بچه تاسماهی ایرانی (acipenser persicus) از شروع تغذیه فعال تا وزن 5 گرمی

دوره 1، شماره 1، اردیبهشت 1388، صفحه 41-50

محمود حافظیه؛ ناصر آق؛ حمیرا حسین پور