نویسنده = حمیدرضا رضایی
تعداد مقالات: 2
1. رابطه الگوی گزینش خرد زیستگاهی طعمه و طعمه خوار - مطالعه موردی گربه شنی (Felis margarita) در سیستان و بلوچستان

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 65-70

سمیرا غفاری پور؛ مرتضی نادری؛ برهان ریاضی؛ حمیدرضا رضایی


2. مکان‌یابی احداث گذرگاه برای پلنگ (pardus Panthera) در پارک ملی گلستان

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-10

بهناز عرفانیان؛ سید حامد میرکریمی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ حمیدرضا رضایی