نویسنده = محمدعلی سالاری
تعداد مقالات: 5
1. شناسایی مورفولوژیک و مولکولی گونه غالب خیار دریایی در منطقه اولی (خلیج فارس-استان بوشهر) و آنالیز برخی ترکیبات دیواره بدن آن

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 363-378

فاطمه قبادیان؛ حسین ذوالقرنین؛ محمدعلی سالاری؛ ایرج نبی پور؛ امیر وزیری زاده


2. شناسایی گونه (Callista umbonella (bivalve: Veneridae با تاکید بر مطالعات مورفولوژیک و مولکولی

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 337-344

فریبا قایدی؛ حسین ذوالقرنین؛ محمدباقر نبوی؛ احمد سواری؛ محمدعلی سالاری


3. شناسایی جنس (Lydia (Brachyuran: Oziidae براساس مطالعات مولکولی و فراساختاری اولین گونوپود جنس نر

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 333-338

فریده چناری؛ محمدباقر نبوی؛ محمدعلی سالاری؛ احمد سواری؛ حسین ذوالقرنین


4. شناسایی جنسMetopograpsus (brachyuran: Grapsidae) با تاکید بر مطالعات مولکولی و فراساختاری

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 203-210

فریده چناری؛ سیدمحمدباقر نبوی؛ محمدعلی سالاری؛ احمد سواری؛ حسین ذواالقرنین


5. مطالعه تنوع و فراوانی اسیدین ها (Ascidiacea) در منطقه بین جزر و مدی سواحل جزیره خارک (خلیج فارس)

دوره 4، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-8

علیرضا شامرادی؛ سید محمد باقر نبوی؛ محمدعلی سالاری؛ احمد سواری؛ عبدالعلی موحدی نیا