نویسنده = حسین ذوالقرنین
شناسایی مورفولوژیک و مولکولی گونه غالب خیار دریایی در منطقه اولی (خلیج فارس-استان بوشهر) و آنالیز برخی ترکیبات دیواره بدن آن

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 363-378

فاطمه قبادیان؛ حسین ذوالقرنین؛ محمدعلی سالاری؛ ایرج نبی پور؛ امیر وزیری زاده


گزارش نخستین مشاهده Capitella sp (کرم های حلقوی: پرتاران) در جنوب دریای خزر

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 531-536

امید روشن؛ نسرین سخایی؛ حسین ذوالقرنین؛ حامد پاک نژاد؛ مهرشاد طاهری


بهینه سازی استحصال کیتین و کیتوزان خالص از پوسته کیتینی گونه های Litopenaeus vannamei و Portunus pelagicus

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 231-238

سارا هردانی؛ بیتا ارچنگی؛ حسین ذوالقرنین؛ اسحاق زمانی


فیلوژنی مولکولی Vetigastropoda براساس ژن های میتوکندریایی COI و S rRNA16

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 251-260

منا ایزدیان؛ حسین ذوالقرنین؛ سیدمحمدباقر نبوی؛ آریا اشجع اردلان؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی


اثرات پروبیوآنزیم تغذیه ای بر شاخص های رشد، خون شناسی و پاسخ های ایمنی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 193-204

ابوالحسن راستیان نسب؛ سید محمد موسوی؛ حسین ذوالقرنین؛ همایون حسین زاده صحافی


شناسایی گونه (Callista umbonella (bivalve: Veneridae با تاکید بر مطالعات مورفولوژیک و مولکولی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 337-344

فریبا قایدی؛ حسین ذوالقرنین؛ محمدباقر نبوی؛ احمد سواری؛ محمدعلی سالاری


شناسایی جنس (Lydia (Brachyuran: Oziidae براساس مطالعات مولکولی و فراساختاری اولین گونوپود جنس نر

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 333-338

فریده چناری؛ محمدباقر نبوی؛ محمدعلی سالاری؛ احمد سواری؛ حسین ذوالقرنین


بررسی تغییرات ریخت شناختی گل خورک (Boleophthalmus dussumieri) در محدوده سواحل استان خوزستان

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 285-290

کبری حیدری؛ اولیاقلی خلیلی پور؛ همیرا آگاه؛ حسین ذوالقرنین؛ سید مهدی حسینی


تنوع زیستی روتیفرهای پلانکتونیک در امتداد گرادیان افقی شوری در مصب رودخانه بهمنشیر

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 401-410

کوثر خفایی زاده؛ نسرین سخایی؛ بابک دوست شناس؛ کمال غانمی؛ حسین ذوالقرنین


معرفی گونه Chondrilla sp PG A 2015 از آب های ساحلی بوشهر (اولی جنوبی) با استفاده از ساختار مورفولوژی و روش ژنتیکی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 179-188

آرام روشن؛ سیدمحمدباقر نبوی؛ محمدعلی سالاری علی آبادی؛ احمد سواری؛ حسین ذوالقرنین


بررسی فیلوژنی و زمان اشتقاق گونه های کلاد Neogastropoda در آب های خلیج فارس

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 113-120

منا ایزدیان؛ حسین ذوالقرنین؛ سیدمحمدباقر نبوی؛ آریا اشجع اردلان؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی