نویسنده = افشار ذوقی شلمانی
جداسازی و شناسایی فلور باکتریایی دستگاه گوارش مولدین ماهی کپور نقره ای ( Hypophthalmichthys molitrix)

دوره 14، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 173-180

10.22034/AEJ.2022.325468.2739

مهران آوخ ;کیسمی؛ افشار ذوقی شلمانی؛ عسگر زحمتکش؛ علی کریمی


غربال گری فلور باکتریایی جداسازی شده از دستگاه گوارش مولدین ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) به عنوان پروبیوتیک

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 285-292

10.22034/AEJ.2021.297992.2605

مهران آوخ ;کیسمی؛ افشار ذوقی شلمانی؛ عسگر زحمتکش کومله؛ علی کریمی


برخی ویژگی‌های جمعیت و تولیدمثلی میگو آب شیرین (1849(Macrobrachium nipponense De Haan, در تالاب انزلی

دوره 8، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 243-254

افشار ذوقی شلمانی؛ عبدالرحمن پاتیمار؛ حجت الله جعفریان؛ شهرام عبدالملکی؛ بابک تیزکار