نویسنده = احسان کامرانی
آنالیز جمعیت ماهی حلوا سفید Pampus argenteus (Euphrasen, 1788)، با استفاده از داده‌های صید در آب‌های استان هرمزگان (جزیره قشم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.22034/aej.2021.265795.2445

علی نکورو؛ احسان کامرانی؛ محسن صفائی؛ هادی رییسی؛ محمد مومنی


تعیین شاخص های غذایی ماهی گیش خال سفید Carangoides malabaricus در آب های استان هرمزگان (دریای عمان و خلیج فارس)

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 215-220

10.22034/aej.2021.133342

غلامرضا بام؛ احسان کامرانی؛ فرهاد کی مرام؛ شهلا جمیلی؛ سید محمدرضا فاطمی


بررسی زیست شناسی تولیدمثل ماهی حلوا سفیدPampus argenteus (Euphrasen1788) در آب های شمال خلیج فارس و دریای عمان (استان هرمزگان)

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 371-380

10.22034/aej.2021.134072

علی نکورو؛ احسان کامرانی؛ محسن صفائی؛ هادی رییسی؛ محمد مومنی


بررسی رژیم غذایی ماهی گیش دم زرد (1833 ,Atule mate (Cuvier در خلیج فارس و دریای عمان (استان هرمزگان)

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 111-116

10.22034/aej.2020.106207

اصغر نجفی نسب؛ احسان کامرانی؛ فرهاد کی مرام؛ سید محمدرضا فاطمی؛ احسان رمضانی فرد


بررسی ترکیب صید، فراوانی طولی، CPUE و CPUA در ترال میگو در آب های بوشهر، شمال خلیج فارس

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 353-360

10.22034/aej.2020.105576

شکراله فرخ بین؛ احسان کامرانی؛ سعید گرگین؛ ابوالفضل ناجی


بررسی شاخص های رشد و مرگ و میر ماهی کلمه Rutilus rutilus caspicus در آب های جنوب دریای خزر (استان گلستان)

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 181-190

بهزاد رهنما؛ احسان کامرانی؛ اصغر عبدلی؛ ابوالفضل ناجی؛ هادی رییسی


میزان صید در واحد تلاش صیادی چهار نوع تله کوزه‌ای، قیفی، نیم کروی و استوانه‌ای برای صید شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus) در استخرهای پرورشی

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 287-292

محمد جواد وثاقی؛ ایمان سوری نژاد؛ علی اصغر خانی پور؛ علیرضا ولی پور؛ احسان کامرانی


صید بر واحد تلاش صیادی فانوس ماهی (1890 Benthosema pterotum, Alcock) در تور ترال میان آبی در آب های شمال غرب دریای عمان

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 263-268

علیرضا نظری بجگان؛ آرش اکبرزاده؛ حسن صالحی؛ احسان کامرانی؛ مهران یاسمی


اکولوژی تغذیه شانک گوفر (Rhabdosargus haffara Frosska, 1775) در آب های شمالی خلیج فارس و دریای عمان (استان هرمزگان)

دوره 9، شماره 2، تیر 1396، صفحه 153-162

سیامک بهزادی؛ احسان کامرانی؛ فرهاد کی مرام؛ محمدشریف رنجبر


توده زنده و پراکنش میگو موزی (1888 Penaeus merguiensis De Man) درخلیج فارس

دوره 9، شماره 2، تیر 1396، صفحه 215-222

محمد مومنی؛ احسان کامرانی؛ محسن صفائی؛ فرهاد کیمرام