نویسنده = محسن صفائی
تعداد مقالات: 5
1. عادات غذایی میگو خنجری Edwards, 1837) Parapenaeopsis stylifera) در آب‌های ساحلی استان هرمزگان

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 461-466

میترا غفوریان؛ محسن صفائی؛ فرشته سراجی


2. بررسی رژیم غذایی ماهی سیچلاید ایرانی Iranocichla hormuzensis در رودخانه کُل استان هرمزگان

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 323-330

بلال خوشبخت؛ سهیلا ابراهیمی؛ محسن صفائی؛ عیسی کمالی


4. بررسی نسبت جنسی و رابطه وزن با کاراپاس خرچنگ شناگر آبی (1775Portunus segnis Forskal,) در آب های استان هرمزگان

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 281-288

فاطمه طادی بنی؛ جمیله پازوکی؛ محسن صفائی؛ امیرعلی مرادی نسب


5. توده زنده و پراکنش میگو موزی (1888 Penaeus merguiensis De Man) درخلیج فارس

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 215-222

محمد مومنی؛ احسان کامرانی؛ محسن صفائی؛ فرهاد کیمرام