نویسنده = محسن صفائی
تعداد مقالات: 7
1. برخی ویژگی های زیستی میگو موزی (Penaeus merguiensis) در مناطق حفاظت شده حرا در تنگه خوران

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 321-328

10.22034/aej.2020.106631

پریما حاجی علیزاده؛ محسن صفائی؛ مرتضی صلاحی؛ سید حسن هاشمی


2. بررسی رژیم غذایی و تولیدمثل ماهی شوریده (Otolithes ruber Bloch & Schneider, 1801) در سواحل دریای عمان (منطقه بندر جاسک)

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 133-138

قاسم فرخنده شیلسر؛ محسن صفائی؛ احسان کامرانی؛ تورج ولی نسب


3. عادات غذایی میگو خنجری Edwards, 1837) Parapenaeopsis stylifera) در آب‌های ساحلی استان هرمزگان

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 461-466

میترا غفوریان؛ محسن صفائی؛ فرشته سراجی


5. بررسی رژیم غذایی ماهی سیچلاید ایرانی Iranocichla hormuzensis در رودخانه کُل استان هرمزگان

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 323-330

بلال خوشبخت؛ سهیلا ابراهیمی؛ محسن صفائی؛ عیسی کمالی


6. بررسی نسبت جنسی و رابطه وزن با کاراپاس خرچنگ شناگر آبی (1775Portunus segnis Forskal,) در آب های استان هرمزگان

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 281-288

فاطمه طادی بنی؛ جمیله پازوکی؛ محسن صفائی؛ امیرعلی مرادی نسب


7. توده زنده و پراکنش میگو موزی (1888 Penaeus merguiensis De Man) درخلیج فارس

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 215-222

محمد مومنی؛ احسان کامرانی؛ محسن صفائی؛ فرهاد کیمرام