نویسنده = عیسی کمالی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی رژیم غذایی ماهی سیچلاید ایرانی Iranocichla hormuzensis در رودخانه کُل استان هرمزگان

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 323-330

بلال خوشبخت؛ سهیلا ابراهیمی؛ محسن صفائی؛ عیسی کمالی


2. بررسی رابطه طول و وزن و تولید مثل ماهی گیش پوزه دراز ( Carangoides chrysophrys(Cuvier, 1833 در آب های استان هرمزگان

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 153-160

عیسی کمالی؛ تورج ولی نسب؛ رضا دهقانی؛ سید عباس حسینی


4. پایش ذخایر کفزیان تجاری خلیج فارس و دریای عمان به روش مساحت جاروب شده

دوره 2، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 45-56

تورج ولی نسب؛ محمدتقی آژیر؛ ندا صدقی؛ عیسی کمالی