نویسنده = رقیه صفری
تعداد مقالات: 11
2. اثر غلظت های تحت کشنده دیازینون بر بیان ژن آروماتاز (cyp19a) در جنس ماده ماهی گورخری (Danio rerio)

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 395-400

10.22034/aej.2020.120810

معصومه درویشی؛ رقیه صفری؛ علی شعبانی؛ سید حسین حسینی فر


3. اثرات استفاده از مولتی آنزیم آپسوزایم و بتائین در جیره بر برخی شاخص های خونی و ترکیب لاشه در فیل ماهی (Huso huso)

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 123-128

10.22034/aej.2020.106227

محمد همایونی؛ رقیه صفری؛ محمدرضا ایمانپور؛ فاطمه کیاپور؛ حبیب الله سنچولی؛ بهاره شکوهیان


7. اثرات به‌کارگیری سوربات پتاسیم در جیره بیان ژن های مرتبط با رشد در ماهی کپورمعمولی (Cyprius carpio)

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 223-228

نیلوفر ملایی قاسمی؛ علی شعبانی؛ رقیه صفری


8. تاثیر غلظت های تحت کشنده دیازینون بر بیان ژن ویتلوژنین در جنس ماده ماهی گورخری (Danio rerio)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 313-318

معصومه درویشی مجره؛ رقیه صفری؛ علی شعبانی؛ حسین حسینی فر


9. اثرات عصاره هیدروالکلی گزنه (Urtica dioica) بر بافت‌شناسی گناد و هورمون‌های جنسی مولدین ماهی قرمز (Carassius auratus)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 309-314

شبنم نژادمقدم؛ محمدرضا ایمانپور؛ ولی اله جعفری؛ رقیه صفری


10. ارزیابی اثر عصاره هیدروالکلی گزنه (Urtica dioica) بر برخی شاخص های خون شناسی و بیوشیمیایی خون ماهی قرمز (Carassius auratus)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 189-196

شبنم نژاد مقدم؛ محمدرضا ایمانپور؛ ولی اله جعفری؛ رقیه صفری