نویسنده = سید حسین حسینی فر
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر غلظت های تحت کشنده دیازینون بر بافت تخمدان در ماهی گورخری (Danio rerio)

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 257-262

معصومه درویشی؛ رقیه صفری؛ علی شعبانی؛ سید حسین حسینی فر