نویسنده = امیر وزیری زاده
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی مورفولوژیک و مولکولی گونه غالب خیار دریایی در منطقه اولی (خلیج فارس-استان بوشهر) و آنالیز برخی ترکیبات دیواره بدن آن

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 363-378

فاطمه قبادیان؛ حسین ذوالقرنین؛ محمدعلی سالاری؛ ایرج نبی پور؛ امیر وزیری زاده


2. بررسی زیست سنجی لاک پشت‌های دریایی منقار عقابی (Eretmochelys imbricata) در جزیره کیش - خلیج فارس

دوره 3، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 19-26

مهدی طبیب؛ سعید طهماسبی؛ امیر وزیری زاده؛ مریم محمدی؛ آرش هادی رمکی