نویسنده = منصوره قائنی
بررسی زیست شناسی تولیدمثلی ماهی شهری معمولی (Lethrinus nebulosus) در شمال غرب خلیج فارس (استان خوزستان)

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 271-278

سیده زهرا معصومی زاده؛ منصوره قائنی؛ لاله رومیانی


ترکیب شیمیایی پودر ریز جلبک اسپیرولینا

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1389، صفحه 55-60

منصوره قائنی؛ محمد متین فر؛ لاله رومیانی؛ نسرین چوبکار