نویسنده = حمید علاف نویریان
کاربرد شاخص های زیستی - جمعیتی در ارزیابی اکولوژیکی رودخانه شاهرود با استفاده از جمعیت بزرگ بی مهرگان کفزی

دوره 8، شماره 3، آذر 1395، صفحه 145-158

عباس محمودی فرد؛ جاوید ایمانپور نمین؛ حمید علاف نویریان؛ کامیاب غلامی دشتکی


بررسی بیولوژیکی میگوی (macrobrachium nipponense (de haan،1849 در رودخانه سیاه درویشان، استان گیلان

دوره 4، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 103-112

مرجان تحقیقی؛ شاهرخ پاشایی راد؛ حمید علاف نویریان؛ هدیه تحقیقی