نویسنده = حسین عبدی بنمار
بررسی نرخ حذف و جایگزینی در دو سیستم مختلف بهینه سازی برای صفات تولیدی و تولیدمثلی و تولیدی و سلامتی در گله های شیری

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 71-80

10.22034/aej.2021.131719

پیمان برنج فروش؛ رضا سید شریفی؛ نعمت هدایت ایوریق؛ جمال سیف دواتی؛ حسین عبدی بنمار


اثرات تزریق داخل تخم مرغی عصاره‌ بره موم بر عملکرد جوجه درآوری، شمارش سلول‌های خونی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی

دوره 11، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 133-138

جمال سیف دواتی؛ صیاد سیف زاده؛ محسن رمضانی؛ ساحل بخشایش؛ حسین عبدی بنمار؛ رضا سید شریفی


تحلیل اقتصادی گوسفند مغانی در طول چرخه تولید سالانه در دو سیستم مختلف پرورشی

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 99-106

رضا سید شریفی؛ هاجر طاهر سولا؛ نعمت هدایت ایوریق؛ جمال سیف دواتی؛ حسین عبدی بنمار؛ آزاده بوستان