نویسنده = سیاوش رضازاده
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی و تحلیل توان بوم شناختی منطقه حفاظت شده باشگل با رویکرد زون بندی و ارتقای سطح حفاظت

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 163-172

سیاوش رضازاده؛ علی جهانی؛ حمید گشتاسب؛ مجید مخدوم فرخنده