نویسنده = سیدجواد حسینی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تغییرات بیان ژن کاتاپسین L و فاکتورهای رشد در میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) تحت تاثیر بایوفلاک های متفاوت

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 467-476

اکبر عباس زاده؛ وحید یاوری؛ سیدجواد حسینی؛ محمود نفیسی بهابادی