نویسنده = محمود کرمی
مدلسازی مطلوبیت زیستگاه گونه تشی (Hystrix indica) در پارک ملی خجیر با استفاده از روش حداکثر آنتروپی (MaxEnt)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.22034/aej.2021.266960.2448

امیر معمارزاده کیانی؛ جلیل ایمانی هرسینی؛ محمود کرمی