نویسنده = رسول قربانی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی الگوی پراکنش فصلی و تنوع زیستی جوامع درشت بی‌مهرگان کفزی در رودخانه آجی سو (استان گلستان)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 361-370

مریم علی زاده؛ سید عباس حسینی؛ حجت الله جعفریان؛ رسول قربانی؛ محمد قلی زاده