نویسنده = فاطمه ذبیحی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر مانسون بر تنوع زیستی زئوپلانکتون های سواحل شرقی چابهار (دریای مکران)

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 327-334

مهران لقمانی؛ فاطمه ذبیحی؛ گیلان عطاران