نویسنده = سید احمدرضا هاشمی
برآورد تعداد خیار دریایی (leucospilota (Holothuria در آب های شمالی دریای عمان (استان سیستان و بلوچستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.22034/aej.2021.262524.2431

سید احمد رضا هاشمی؛ سید امین الله تقوی؛ تیمور امینی راد؛ مسطوره دوستدار


برآورد تراکم جمعیت خیار دریایی سیاه (leucospilota (Holothuria در آب های شمالی دریای مکران (استان سیستان و بلوچستان)

دوره 13، شماره 4، دی 1400، صفحه 201-208

10.22034/AEJ.2021.262524.2431

سید احمد رضا هاشمی؛ سید امین الله تقوی؛ تیمور امینی راد؛ مستوره دوستدار


بررسی برخی خصوصیات جمعیتی ماهی تون چشم درشت (Thunnus obesus) در شمالی دریای عمان (استان سیستان و بلوچستان)

دوره 13، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 253-260

10.22034/aej.2021.137446

سید احمدرضا هاشمی؛ احمدرضا جبله؛ آذرماه غلام پور؛ سجاد پورمظفر


بررسی تغییرات گونه ای ماهیان تالاب شادگان در سه دهه اخیر

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 477-482

10.22034/aej.2021.134953

سید احمد رضا هاشمی؛ مستوره دوستدار