نویسنده = سعید تمدنی جهرمی
عملکرد رشد و شاخص های خونی بچه ماهیان کپورمعمولی (Cyprinus carpio) تغذیه شده با عصاره ماکروجلبک های پادینا (Padina australis) و گراسیلاریا (Gracilaria pygmaea)

دوره 14، شماره 3، آبان 1401، صفحه 279-284

10.22034/AEJ.2021.307562.2650

رضا نهاوندی؛ میثم سبزه؛ سعید تمدنی جهرمی؛ علی صادقی؛ سجاد پورمظفر؛ حسین رامشی؛ محمدخلیل پذیر


تعیین برخی از ویژگی های بیوشیمیایی سمن و شاخص های اسپرمی استرلیاد (Acipenser ruthenus) و چالباش (Acipenser gueldenstaedti)

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 193-198

10.22034/AEJ.2021.285373.2527

رضا نهاوندی؛ محدثه احمدی؛ سعید تمدنی جهرمی؛ فاطمه نوری چناشک؛ عبدالرضا جهانبخشی؛ علی صادقی؛ سجاد پورمظفر


بررسی اثر رژیم غذایی حاوی جلبک Sargassum cristaefolium بر برخی از شاخص‌های بیوشیمیایی و آنزیم‌های گوارشی میگوی وانامی (Penaeus vannamei)

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 423-430

10.22034/aej.2021.134463

سعید تمدنی جهرمی؛ سجاد پورمظفر؛ محسن گذری؛ حسین رامشی؛ احمدرضا جبله