نویسنده = محمد سوداگر
اثر القای تریپلوئیدی با استفاده از شوک گرمایی بر میزان تفریخ، بقاء و تریپلوئیدی در لارو ماهی کوی (Cyprinus carpio)

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 249-256

شیما هاتفی؛ محمد سوداگر؛ عباسعلی حاجی بگلو؛ محمد هرسیج


مقایسه کیفیت فیله و پروفیل اسیدهای چرب ماهیان پرواری گورامی عظیم الجثه (Osphronemus goramy) و کپور معمولی (Cyprinus carpio) پرورش یافته در استخرهای بتونی

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 205-212

امین فرحی؛ محمد سوداگر؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ محمد مازندرانی؛ شهرام دادگر؛ سید مهدی اجاق


اثر عصاره اتانولی گیاه خارخاسک (Terrestis tribulus) روی فاکتورهای رشد و تولیدمثل درمولد و لارو ماهی دم شمشیری (Xiphophorus helleri)

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 331-338

شادی زمانی؛ محمد سوداگر؛ شهرام دادگر؛ حسین آدینه؛ عباسعلی حاجی بگلو


اثرات پرورش ماهیان خاویاری در محیط محصور (پن) بر کیفیت آب در خلیج گرگان

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 217-230

محمد فرهنگی؛ سیدعباس حسینی؛ حجت الله جعفریان؛ رسول قربانی؛ محمد هرسیج؛ محمد سوداگر؛ سیدسحاب میرا؛ عبدالحلیم بلاش


مطالعه اثرات پرورش ماهیان خاویاری بر پراکنش، تراکم و ﺗﻮده زﻧﺪه بزرگ بی مهره گان در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 347-354

محمد فرهنگی؛ سید عباس حسینی؛ حجت الله جعفریان؛ رسول قربانی؛ محمد هرسیج؛ محمد سوداگر


استفاده از آنزیم تریپسین در جیره غذایی فیل ماهی (Huso huso) و اثرات آن بر رشد، ترکیب بدن، برخی فاکتورهای بیوشمیایی خون و فعالیت تریپسین روده

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 211-218

علی خسروانی زاده؛ محمد سوداگر؛ حسن صالحی؛ علیرضا عالیشاهی؛ سیدمهدی جعفری


تاثیر پروبیوتیک پریمالاک در جیره بر میزان زنده زایی و بازماندگی ماهی مولی سیاه (Poecilia sphenops)

دوره 9، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 247-252

محمد سوداگر؛ حمیده ذکریائی؛ شهرام دادگر؛ رضا نهاوندی


تاثیر قطع پایه چشمی و تزریق هورمون بر عملکرد تولیدمثل و استرس فیزیولوژیکی در میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei)

دوره 8، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 219-226

حسین آدینه؛ محمد سوداگر؛ حسن صالحی؛ سید عباس حسینی؛ حسنی قلی پور


تأثیر رنگدانه آستاگزانتین بر شاخص های رشد، رسیدگی جنسی و بقاء لاروهای ماهی فایتر(Betta splendens)

دوره 7، شماره 3، آبان 1394، صفحه 227-234

حمیده ذکریائی؛ محمد سوداگر؛ محمد مازندرانی؛ سیدعباس حسینی


بررسی اثر سطوح مختلف عصاره اتانولی Corchorus olitorius بر روی برخی فاکتورهای تولیدمثلی و رشد در ماهی دم‎شمشیری (Xiphophorus helleri)

دوره 6، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 47-56

عباسعلی حاجی بگلو؛ محمد سوداگر؛ سیدعباس حسینی؛ سیدمهدی جعفری


تاثیر مکمل ال کارنیتین روی شاخص های رشد و ترکیبات لاشه ماهی سفید دریای خزر (Rutilus frisii kutum Kamenskii 1901)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 67-72

حامد نکوبین؛ محبوبه حسین زاده؛ سعیده کیوانلو؛ محمد سوداگر


تاثیر عصاره گاماروس در غذاگیری و فاکتور های رشد بچه ماهیان قره برون پرورشی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 13-20

محمد سوداگر؛ سعیده کیوانلو؛ فهیمه بقایی