نویسنده = ایمان سوری نژاد
ارزیابی اقتصادی و تولید میگوی سفید غربی (1931,Penaeus vannamei Boone) در سیستم های آبزی پروری معمولی و توده ساز زیستی

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 347-354

10.22034/aej.2020.107448

محمدحسین خانجانی؛ میر مسعود سجادی؛ مرتضی علیزاده؛ ایمان سوری نژاد


رابطه‌ تغییرات فصلی پارامترهای محیطی با تنوع زیستی و زی توده ماکروفولینگ ها در قفس های صیادی در بندر لنگه

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 369-376

مریم شهبازی؛ ایمان سوری نژاد؛ سعید گرگین؛ گیتی میرمحمد صادقی؛ مرتضی یوسف زادی


میزان صید در واحد تلاش صیادی چهار نوع تله کوزه‌ای، قیفی، نیم کروی و استوانه‌ای برای صید شاه میگوی آب شیرین (Astacus leptodactylus) در استخرهای پرورشی

دوره 11، شماره 3، مهر 1398، صفحه 287-292

محمد جواد وثاقی؛ ایمان سوری نژاد؛ علی اصغر خانی پور؛ علیرضا ولی پور؛ احسان کامرانی


تاثیر سطوح مختلف شوری بر میزان رشد و بازماندگی کرم پرتار Perinereis nuntia

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 145-152

مهرنوش دریا؛ میرمسعود سجادی؛ ایمان سوری نژاد؛ لیلا مرحمتی زاده