نویسنده = ایمان سوری نژاد
تعداد مقالات: 3
2. بررسی ترکیب گونه ای، ترکیب فراوانی طولی و میزان صید ضمنی در تورهای گوشگیر سطحی ماهی هوور معمولی در آب های شمال شرقی دریای عمان (سیستان و بلوچستان)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 257-264

علی صدوق نیری؛ احسان کامرانی؛ علی اصغر خانی پور؛ نیلس مادسن؛ ایمان سوری نژاد


3. تاثیر سطوح مختلف شوری بر میزان رشد و بازماندگی کرم پرتار Perinereis nuntia

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 145-152

مهرنوش دریا؛ میرمسعود سجادی؛ ایمان سوری نژاد؛ لیلا مرحمتی زاده