نویسنده = مجید غلامی آهنگران
عفونت همزمان اوی باکتریوم پاراگالیناروم و اشریشیاکلی در موارد سندرم تورم سر در مرغ های تخمگذار استان اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.22034/aej.2021.269542.2453

سید محمد جواد میرباقری؛ مجید غلامی آهنگران


مقایسه اثر پماد حاوی عصاره بهارنارنج (Citrus aurantium) با پماد فنی توئین بر ترمیم زخم در موش صحرائی

دوره 14، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 101-108

10.22034/AEJ.2022.317994.2699

اویس پورمهدی؛ ایلار مشتاق؛ توحید مرادی گردشی؛ مجید غلامی آهنگران