نویسنده = سیامک یوسفی سیاه کلرودی
تعداد مقالات: 14
1. بررسی چندشکلی ژن میوستاتین (MSTN) در اسب های عرب ایران

دوره 12، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 49-56

10.22034/aej.2020.122285

مریم جدحاج؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ شهره زارع کاریزی


2. اثر همه گیری کووید-19 بر آلاینده دی اکسیدنیتروژن در پنج پناهگاه حیات وحش و شهرهای بزرگ مجاور آن ها در ایران

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 449-456

10.22034/aej.2020.120799

محمد شجاع الدینی؛ اشکان موسویان؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی


3. مقایسه کیفیت فیله و پروفیل اسیدهای چرب ماهیان پرواری گورامی عظیم الجثه (Osphronemus goramy) و کپور معمولی (Cyprinus carpio) پرورش یافته در استخرهای بتونی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 205-212

امین فرحی؛ محمد سوداگر؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ محمد مازندرانی؛ شهرام دادگر؛ سید مهدی اجاق


4. بررسی پراکندگی و ریخت سنجی دوزیستان منطقه لواسانات در استان تهران

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 219-228

مسرور ذاکری نسب؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ زهرا خشنود


5. فیلوژنی مولکولی Vetigastropoda براساس ژن های میتوکندریایی COI و S rRNA16

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 251-260

منا ایزدیان؛ حسین ذوالقرنین؛ سیدمحمدباقر نبوی؛ آریا اشجع اردلان؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی


6. بررسی فونستیک لاک پشت های استان البرز

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 115-122

نعیمه حسن زاده؛ حمید بلقیس زاده؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی


7. بررسی فونستیک شیرونومیده در رودخانه جاجرود

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 315-322

سحر ارکیا؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ ندا خرد پیر؛ اعظم کرمی


9. پراکنش آلودگی شپش سر Pediculus humanus capitis در مدارس دخترانه متوسطه جنوب شرق استان تهران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 285-290

فاطمه قندالی؛ ندا خرد پیر؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی


10. بررسی فونستیک دوزیستان بی‌دم در شهرستان‌های جنوب شرقی استان تهران

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 53-60

مینا بابائی؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ شهرام دادگر


11. بررسی فیلوژنی و زمان اشتقاق گونه های کلاد Neogastropoda در آب های خلیج فارس

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 113-120

منا ایزدیان؛ حسین ذوالقرنین؛ سیدمحمدباقر نبوی؛ آریا اشجع اردلان؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی


12. استفاده از کنجاله های تخم پنبه حاوی مقادیر مختلف گوسیپول در جیره غذایی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhyncus mykiss)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 187-192

محمد قدیری ابیانه؛ سیامک یوسفی‏ سیاه کلرودی؛ منا ایزدیان؛ شهرام دادگر


13. بررسی دو فنوتیپ مختلف سمندر غارزی گرگانی (Paradactylodon gorganensis) با استفاده از توالی‏ یابی ناحیه D-loop میتوکندری

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 151-156

سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ صابر خدر زاده؛ محمد قدیری ابیانه


14. استفاده از گلرنگ(Carthamus tinctorius) در تغییر رنگ گوشت و پوست قزل آلای رنگین کمان (Onchorhyncus mykiss)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 161-166

سیدعلیرضا میرکریمی؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ فرهاد فرودی