نویسنده = عبدالرحیم وثوقی
مقایسه تاثیرات فعالیت های کارگاه معدن شن و ماسه و پساب مزارع پرورش قزل آلای رنگین کمان بر ساختار جمعیتی بزرگ بی مهرگان کف زی رودخانه هراز

دوره 4، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 25-34

فرزانه سلطانی؛ مهدی نادری جلودار؛ عبدالرحیم وثوقی؛ کاظم درویش بسطامی؛ معصومه لطفی آشتیانی


بررسی رژیم غذایی ماهی کوتر مواج (Sphyraena putnamae) در آب های استان سیستان و بلوچستان

دوره 3، شماره 3، آبان 1390، صفحه 59-68

عبدالرحیم وثوقی؛ فرهاد کی مرام؛ مهدیه فرصت کار


آلودگی لوله گوارش میگوی سفید هندی مولد (Penaeus indicus) به نماتود در منطقه جاسک

دوره 1، شماره 2، مرداد 1388، صفحه 35-42

فخرالسادات رضایی مهریزی؛ بابا مخیر؛ عبدالرحیم وثوقی؛ غلامعباس زرشناس