نویسنده = علیرضا میرواقفی
تأثیر ویتامین B6 بر شاخص های خون شناسی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در مواجهه با سم دیازینون

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 209-218

10.22034/AEJ.2021.281552.2506

امین خزایی؛ علیرضا میرواقفی؛ وثیقه السادات میرباقری؛ مهرناز هیبتیان؛ حامد غفاری فارسانی


تاثیر افزایش مواد معدنی در جیره غذایی بر شاخص های رشد، فلور باکتریایی و مورفولوژی روده ماهی تیلاپیای نیل (Oreochromis niloticus)

دوره 13، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 267-276

10.22034/aej.2021.139159

ابراهیم متقی؛ غلامرضا رفیعی؛ علیرضا میرواقفی؛ عیسی ابراهیمی؛ باقر مجازی امیری