نویسنده = محمدرضا ایمانپور
تعداد مقالات: 16
2. اثرات سطوح مختلف اسیدآمینه گلیسین بر شاخص های رشد، غذاگیری، درصد بازماندگی و مقاومت در برابر تنش شوری در ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 197-204

ولی اله جعفری؛ سعید نورقلی پور؛ محمدرضا ایمانپور؛ سیدحسین حسینی فر


4. اثرات عصاره هیدروالکلی گزنه (Urtica dioica) بر بافت‌شناسی گناد و هورمون‌های جنسی مولدین ماهی قرمز (Carassius auratus)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 309-314

شبنم نژادمقدم؛ محمدرضا ایمانپور؛ ولی اله جعفری؛ رقیه صفری


6. ارزیابی اثر عصاره هیدروالکلی گزنه (Urtica dioica) بر برخی شاخص های خون شناسی و بیوشیمیایی خون ماهی قرمز (Carassius auratus)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 189-196

شبنم نژاد مقدم؛ محمدرضا ایمانپور؛ ولی اله جعفری؛ رقیه صفری


8. اثرات رژیم غذایی حاوی 17- بتا استرادیول روی رشد، تغییر جنسیت و برخی فراسنجه های خون شناسی در ماهی گورامی سه خال (Trichogaster trichopterus)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 237-244

محمدرضا ایمانپور؛ احمد عرب صباحی؛ معصومه بحرکاظمی؛ مینا مختاری


10. بررسی فاکتورهای رشد و تغذیه ای لارو گورامی زرد (Trichogaster trichopterus auriu) تغذیه شده با زنجیره غذایی روتیفر (Brachionus calyciflorus)- جلبک (chlorella vulgaris)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 221-230

فاطمه شجاعی تکمداش؛ وحید تقی زاده؛ محمدرضا ایمانپور؛ محمد باباپور


11. اثر سطوح مختلف زیره سیاه (Carum carvi) بر عملکرد رشد و برخی پارامترهای خونی در کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 105-112

زهرا روحی؛ محمدرضا ایمانپور؛ ولی اله جعفری؛ وحید تقی زاده


12. اثر فلزات سنگین مس و سرب بر روی بقاء، رفتار و رشد ماهی سفید (Rutilus frisii kutum)

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 305-310

اسماعیل قره داشی؛ محمدرضا ایمانپور؛ وحید تقی زاده


14. بررسی اثر کلم بروکلی (Brassica oleracea gemmifera L.) در جیره غذایی بر عملکرد رشد و برخی پارامترهای خونی کپورمعمولی ( Cyprinous carpio)

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 207-216

حمیدرضا نادری فارسانی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ وحید تقی زاده؛ محمدرضا ایمانپور


15. اثر جیره های غذایی حاوی سطوح مختلف ویتامین E و C بر شاخص های رشد ماهی فلاورهورن (Cichlosoma sp.)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 75-81

سمیرا شکرالهی؛ وحید تقی زاده؛ محمدرضا ایمانپور