نویسنده = حمیدرضا رضایی
پیش بینی پراکنش بالقوه گربه‌ وحشی Felis silvestris با استفاده از الگوریتم حداکثر انتروپی در ایران

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 19-24

سیده مرضیه موسوی؛ حمیدرضا رضایی؛ سعید نادری


بررسی مقدماتی دو شکلی جنسی جمجمه خرگوش غربی (Lepus europaeus) در ایران

دوره 9، شماره 2، تیر 1396، صفحه 37-42

ندا بهداروند؛ حمیدرضا رضایی؛ سهیل ایگدری؛ فرزانه قنبری؛ محمد نصرتی؛ بهاره شهریاری


بررسی ساختار و تنوع ژنتیکی روباه معمولی (Vulpes vulpes) در شمال شرق ایران براساس ژن سیتوکروم b

دوره 8، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 25-34

جلیل ایمانی هرسینی؛ حمیدرضا رضایی؛ سعید نادری؛ حسین وارسته‌مرادی


متغیرهای زیستگاهی تاثیرگذار بر انتخاب زیستگاه کوکر شکم سیاه (Pterocles orientalis) در فصل تابستان در پناهگاه حیات وحش شیراحمد سبزوار

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 113-118

اعظم الهامی راد؛ حمیدرضا رضایی؛ حسین وارسته مرادی؛ محمد کابلی