نویسنده = محمد کابلی
تعداد مقالات: 22
1. ارزیابی رابطه بین شاخص حضور و تراکم زیرآبروک (Cinclus cinclus) و کیفیت آب (مطالعه موردی: برخی سیستم‌های رودخانه‌ای در استان‌های تهران و همدان)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 125-132

سارا یالپانیان؛ سهیل سبحان اردکانی؛ محمد کابلی؛ لیما طیبی؛ عاطفه اسدی؛ زینب اسدی؛ فاطمه ناصری


2. توسعه شبکه مناطق حفاظتی با به کار‌گیری رویکرد برنامه‌ریزی سیستماتیک در ایران

دوره 10، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 147-162

بهمن شمس اسفند آباد؛ محمد کابلی


3. بررسی تغییرات ریخت‌شناختی (Hemorrhois ravergieri (Reptilia: Ophidia: Colubridae در ایران

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 87-96

مینو مشتاقی؛ محمد کابلی؛ منصور صالحی


4. اولویت بندی حفاظتی دوزیستان ایران

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 131-136

علیرضا محمدی؛ کامران کمالی؛ مسعود نظری زاده؛ سعید خاکی؛ جلیل ایمانی هرسینی؛ محمد کابلی


5. جایگاه تبارشناختی و تنوع ژنتیکی خرس های قهوه ای ایران (Ursus arctos) براساس ناحیه کنترل میتوکندری

دوره 9، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-8

محمدرضا اشرف زاده؛ محمد کابلی؛ محمدعلی ادیبی ادیبی؛ امید یوسفی یوسفی؛ محسن امیری؛ محمدرضا مسعود


6. شناسایی بلوک ها و کریدورهای زیستگاهی خرس سیاه ایرانی (Ursus thibetanus gedrosianus) در استان هرمزگان

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 31-38

کامران الماسیه؛ محمد کابلی؛ فاطمه رسولی نسب؛ طاهر قدیریان؛ هادی فهیمی؛ الهام آبتین


7. بوم شناسی و زیست شناسی جوجه آوری سار صورتی (Sturnus roseus Linnaeus, 1758) در اردبیل

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 87-94

یوسف مهدی زاده؛ مرتضی نادری؛ محمد کابلی


8. مدل سازی زیستگاه یوزپلنگ آسیایی (Acinonyx jubatus venaticus) تحت تاثیر تغییرات اقلیمی در ایران با استفاده از نرم افزار MAXENT

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 13-20

مریم مروتی؛ محمد کابلی؛ مریم پناهنده؛ محمد سرباز؛ شادی احمدیان


11. بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های کمرکولی جنگلی (1785 Sitta europaea Linnaeus,) در ایران با استفاده از نشانگر mtDNA

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 69-76

مسعود نظری زاده؛ محمد کابلی؛ حمیدرضا رضائی؛ فائزه فاطمی زاده


12. بررسی نقاط قوت و ضعف مطالعات حیات وحش در گزارش های ارزیابی اثرات محیط زیستی کشور

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 59-68

فاطمه رسولی نسب؛ بهمن جباریان امیری؛ محمد کابلی؛ افشین دانه کار


13. بررسی ارجحیت غذایی غاز خاکستری (Anser anser) در علف زار های تغذیه ای پارک ملی بوجاق

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 39-44

شیرکو شکری؛ محمد کابلی؛ افشین دانه کار؛ محمود صوفی


14. بررسی رژیم غذایی یوزپلنگ آسیایی Acinonyx jubatus venaticus با استفاده از روش تجزیه سرگین در منطقه حفاظت شده کوه بافق

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-8

علی رضایی خوزانی؛ محمد کابلی؛ سهراب اشرفی؛ حسن اکبری


15. بررسی عوامل بوم‌شناختی کوچک مقیاس مؤثر در استفاده از زیستگاه افعی البرزی (Vipera ebneri)

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 65-74

مهتاب یزدانیان؛ محمد کابلی؛ محمود کرمی


16. تعیین پهنای آشیان بوم شناختی غذایی پلنگ ایرانی Panthera pardus saxicolor در منطقه حفاظت شده کوه بافق

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-8

علی رضایی؛ محمد کابلی؛ سهراب اشرفی؛ حسن اکبری


17. بررسی رژیم غذایی کمرکولی بزرگ (Sitta tephronota) به عنوان شکارگر حشرات آفت در رشته کوه زاگرس

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 75-80

علیرضا محمدی؛ مسعود یوسفی؛ محمد کابلی؛ محسن مفیدی نیستانک؛ سهراب اشرفی


19. متغیرهای زیستگاهی تاثیرگذار بر انتخاب زیستگاه کوکر شکم سیاه (Pterocles orientalis) در فصل تابستان در پناهگاه حیات وحش شیراحمد سبزوار

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 113-118

اعظم الهامی راد؛ حمیدرضا رضایی؛ حسین وارسته مرادی؛ محمد کابلی


20. بررسی تاثیر پوشش گیاهی در لانه گزینی سوسمار دم تیغی بین النهرین ( Blanford, 1875) Saara loricata در منطقه حفاظت شده میش داغ استان خوزستان

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 105-112

انوشه کفاش؛ محمد کابلی؛ مسعود یوسفی؛ علی رضایی؛ گونتا کهلر


21. مدیریت زیستگاه بومی ماهی کور ایرانی (Iranocypris typhlops) با به کارگیری تکنیک ahp-swot

دوره 5، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 41-51

آزیتا فراشی؛ محمد کابلی؛ حسن رحیمیان


22. پیش بینی مخاطرات زیست محیطی و کاربرد نقشه های ریسک به انسان در برای حملات گرگ (canis lupus) به انسان در استان همدان

دوره 5، شماره 1، بهار 1392، صفحه 85-94

ندا بهداروند؛ محمد کابلی؛ رضا ابراهیم پور؛ بهمن جباریان امیری