نویسنده = بهنام دقوقی
زیست‌شناسی تولیدمثل ماهی مرکب ببری Sepia pharaonis Ehrenberg, 1831 در آب‌های استان هرمزگان (خلیج‌فارس)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

10.22034/aej.2020.247474.2345

بهنام دقوقی؛ علی سالارپوری؛ محمد درویشی؛ محمد مومنی


شناسایی و معرفی موجودات چسبنده زیستی (Biofouling) در قفس‌های پرورش ماهی دریایی جنوب قشم (فصل پاییز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.22034/aej.2020.251143.2369

محمد درویشی؛ شیوا آقاجری خزایی؛ سیامک بهزادی؛ بهنام دقوقی؛ کیوان اجلالی خانقاه؛ غلامعلی اکبرزاده چماچایی


تعیین اندازه بهینه‌ چشمه در تور گوشگیر صید ماهی یال اسبی سربزرگ (Trichiurus lepturus (Linnaeus, 1758، در آب‌های استان هرمزگان

دوره 14، شماره 3، آبان 1401، صفحه 229-234

10.22034/AEJ.2021.317216.2697

محمد درویشی؛ سیامک بهزادی؛ حسین رامشی؛ بهنام دقوقی؛ سجاد پورمظفر؛ محمد مومنی؛ علی سالارپوری؛ غلامعلی اکبرزاده چماچایی


پویایی جمعیت ماهی طلال (1817 Rastrelliger kanagurta, Cuvier) در آب های استان هرمزگان

دوره 9، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 195-200

بهنام دقوقی؛ فرهاد کیمرام؛ غلامحسین وثوقی؛ تورج ولی نسب؛ مسعود مرادی