نویسنده = مجتبی علیشاهی
تعداد مقالات: 10
1. بررسی ایمنی زایی و محافظت کنندگی لیپوپلی ساکارید یرسینیا راکری (Yersinia ruckeri) در برابر یرسینیوزیس در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhyncus mykiss)

دوره 12، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 293-304

10.22034/aej.2020.119247

زهرا طولابی دزفولی؛ مجتبی علیشاهی؛ مسعود قربانپور؛ مهرزاد مصباح؛ محمد رضا تابنده


2. مقایسه کارایی و ایمنی زایی سه روش تجویز واکسن دوگانه استرپتوکوکوزیس/ لاکتوکوکوزیس در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 11، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 187-196

مجتبی علیشاهی؛ مصطفی حلیمی؛ مسعود قربانپور نجف آبادی؛ احمد عرفان منش


4. اثر ریزپوشانی لاکتوباسیلوس پلانتاروم با ریزذرات آلژینات/کیتوزان بر شاخص ‏های رشد، تغذیه و فاکتورهای خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 231-238

مریم احمدمرادی؛ سیاوش سلطانیان؛ مجتبی علیشاهی؛ مصطفی اخلاقی؛ علی شهریاری؛ آزاده یکتاسرشت


5. ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی باکتری های جدا شده از روده، آب و رسوبات محیط پرورش میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) درمنطقه چوئبده آبادان

دوره 11، شماره 1، بهار 1398، صفحه 293-302

زهرا محمدی مکوندی؛ مهرزاد مصباح؛ داریوش غریبی؛ مجتبی علیشاهی؛ مسعود قربانپور


6. بررسی میزان ایمنی واکسن بایوفیلم آئروموناس هیدروفیلا خوراکی و تزریقی در ماهی انگشت قد کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 207-212

امیر آرامون؛ مجتبی علیشاهی؛ مسعود رضا صیفی آباد شاپوری؛ مسعود قربانپور


7. بررسی اثر نسبت های مختلف کربن- نیتروژن در سیستم پرورش متراکم بایوفلاک بر شاخص های رشد و سلامت ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 169-170

محمدمهدی حق پرست رادمرد؛ مجتبی علیشاهی؛ مسعود قربانپور؛ علی شهریاری


9. ارزیابی ایمنی زایی واکسن دوگانه استرپتوکوکوزیس/لاکتوکوکوزیس در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 199-206

اسعماعیل کرمی؛ مجتبی علیشاهی؛ محمد رضا تابنده؛ مسعود قربانپور؛ تکاور محمدیان


10. بررسی توانایی و کارایی پروبیوتیکی باکتری های فیتاز مثبت در شرایط آزمایشگاهی در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 93-102

مرضیه نظری؛ مجتبی علیشاهی؛ تکاور محمدیان؛ حسین معتمدی