نویسنده = مجتبی علیشاهی
بررسی اثر ریزپوشانی با نانوذرات کیتوزان/آلژینات بر کارایی و ایمنی زایی واکسن تزریقی استرپتوکوکوزیس/لاکتوکوکوزیس در ماهی قزل الای رنگین کمان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

10.22034/aej.2020.247605.2347

مجتبی علیشاهی؛ زهرا طولابی دزفولی؛ مسعود قربانپور؛ محمد رضا تابنده؛ مهرزاد مصباح


تأثیر تجویز تزریقی واکسن دوگانه استرپتوکوکوس/یرسینیوز بر برخی از شاخص های خونی و ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 15، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 213-220

10.22034/aej.2021.268851.2451

سید عبدالحمید حسینی؛ مجتبی علیشاهی؛ ابوالحسن راستیان‌نسب؛ محمدمیثم صلاحی اردکانی؛ محسن محمدپور


بررسی ایمنی زایی و محافظت کنندگی لیپوپلی ساکارید یرسینیا راکری (Yersinia ruckeri) در برابر یرسینیوزیس در ماهی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhyncus mykiss)

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 293-304

10.22034/aej.2020.119247

زهرا طولابی دزفولی؛ مجتبی علیشاهی؛ مسعود قربانپور؛ مهرزاد مصباح؛ محمد رضا تابنده


مقایسه کارایی و ایمنی زایی سه روش تجویز واکسن دوگانه استرپتوکوکوزیس/ لاکتوکوکوزیس در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 187-196

مجتبی علیشاهی؛ مصطفی حلیمی؛ مسعود قربانپور نجف آبادی؛ احمد عرفان منش


اثر ریزپوشانی لاکتوباسیلوس پلانتاروم با ریزذرات آلژینات/کیتوزان بر شاخص ‏های رشد، تغذیه و فاکتورهای خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 231-238

مریم احمدمرادی؛ سیاوش سلطانیان؛ مجتبی علیشاهی؛ مصطفی اخلاقی؛ علی شهریاری؛ آزاده یکتاسرشت


ارزیابی فعالیت ضدمیکروبی باکتری های جدا شده از روده، آب و رسوبات محیط پرورش میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) درمنطقه چوئبده آبادان

دوره 11، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 293-302

زهرا محمدی مکوندی؛ مهرزاد مصباح؛ داریوش غریبی؛ مجتبی علیشاهی؛ مسعود قربانپور


بررسی میزان ایمنی واکسن بایوفیلم آئروموناس هیدروفیلا خوراکی و تزریقی در ماهی انگشت قد کپورمعمولی (Cyprinus carpio)

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 207-212

امیر آرامون؛ مجتبی علیشاهی؛ مسعود رضا صیفی آباد شاپوری؛ مسعود قربانپور


بررسی اثر نسبت های مختلف کربن- نیتروژن در سیستم پرورش متراکم بایوفلاک بر شاخص های رشد و سلامت ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)

دوره 10، شماره 2، تیر 1397، صفحه 169-170

محمدمهدی حق پرست رادمرد؛ مجتبی علیشاهی؛ مسعود قربانپور؛ علی شهریاری


ارزیابی ایمنی زایی واکسن دوگانه استرپتوکوکوزیس/لاکتوکوکوزیس در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 9، شماره 4، دی 1396، صفحه 199-206

اسعماعیل کرمی؛ مجتبی علیشاهی؛ محمد رضا تابنده؛ مسعود قربانپور؛ تکاور محمدیان