نویسنده = آریا اشجع اردلان
بررسی ارتباط بین جمعیت ماکروفونا و وضعیت کیفی رودخانه کرج

دوره 12، شماره 4، دی 1399، صفحه 561-574

10.22034/aej.2020.129548

سید قاسم قربان زاده زعفرانی؛ علی رضا ساری؛ تارا ابراهیمی؛ فرهاد حسینی طایفه؛ سپیده برزگر؛ منا ایزدیان؛ آریا اشجع اردلان؛ سید کرامت هاشمی عنا؛ احمد رضا کاتوزیان؛ جلیل بادام فیروز


بررسی ترکیب و تنوع زیستی جوامع زئوپلانکتونی در آب های ساحلی استان بوشهر خلیج فارس

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 345-352

10.22034/aej.2020.120268

فاطمه خاکسار؛ پریسا نجات خواه معنوی؛ آریا اشجع اردلان


شناسایی ماکروبنتوزهای بخش ابتدایی رودخانه کن در استان تهران

دوره 12، شماره 2، تیر 1399، صفحه 389-400

10.22034/aej.2020.107549

مریم صرافیان؛ مریم عیدی؛ آریا اشجع اردلان


شناسایی اسفنج های ناحیه بین جزر و مدی جزیره هرمز واقع در خلیج فارس

دوره 9، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 189-194

شیما کاظم پور؛ آریا اشجع اردلان؛ مریم عیدی


پراکنش دوکفه ای Barbatia decussata در پهنه جزر و مدی سواحل بندرلنگه در شمال خلیج فارس

دوره 7، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 77-89

محمد زینلی پور؛ بهرام حسن زاده کیابی؛ محمدرضا شکری؛ آریا اشجع اردلان


زیست شناسی تولیدمثل ماهی گوازیم دم رشته ای (Nemipterus japonicus) در آب های شمال شرقی خلیج فارس

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 151-157

وحیده دری؛ آریا اشجع اردلان؛ تورج ولی نسب


بررسی برخی خصوصیات زیستی ماهی کُلمه خزر (Rutilus rutilus caspicus) در آب های ساحلی استان گلستان- دریای خزر

دوره 1، شماره 2، مرداد 1388، صفحه 9-20

آریا اشجع اردلان؛ تورج ولی نسب؛ مرادعلی رحیمی تالار پشتی