نویسنده = ناصر آق
اثرات لاکتوفرین جیره بر روی عملکرد رشد، تغذیه، فاکتورهای خونی و پاسخ ایمنی غیراختصاصی بچه ماهی صبیتی (Sparidentex hasta)

دوره 8، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 189-198

وحید مرشدی؛ ناصر آق؛ جاسم مرمضی؛ فرزانه نوری؛ تکاور محمدیان


بررسی رشد و بقاء پریان میگوی Phallocryptus spinosa (Crustacea:Anostraca) در تغذیه با تراکم های مختلف جلبک Haematococus sp.

دوره 7، شماره 3، آبان 1394، صفحه 205-210

محمدرضا غریبی؛ بهروز آتشبار؛ ناصر آق؛ ماندانا کاظمی