کلیدواژه‌ها = خرس قهوه‌ای
بررسی وضعیت پراکنش خرس قهوه‌ای (1758 Ursus arctos Linnaeus) در منطقه حفاظت‌شده سفیدکوه استان لرستان

دوره 11، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 1-10

پیمان کرمی؛ کامران شایسته؛ مینا اسماعیلی


شناسایی زیستگاه‌های کلیدی برای حفاظت از خرس قهوه‌ای (Ursus Arctos) در دامنه شمالی البرز

دوره 10، شماره 3، مهر 1397، صفحه 1-8

فرنوش کوچالی؛ باقر نظامی بلوچی؛ حمید گشتاسب؛ بهزاد رایگانی


بررسی فاکتور‌های مؤثر بر آشیان بوم‌شناختی فضایی و زمانی خرس قهوه‌ای (Ursus arctos syriacus) در حاشیه جنوبی دامنه توزیع آن در استان فارس

دوره 9، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 39-48

علی اصغر زارعی؛ مازیار محمودی؛ محمدحسن حسین زاده؛ محمد بندعلی؛ فرشته محمودی