کلیدواژه‌ها = طعمه و طعمه خوار
1. رابطه الگوی گزینش خرد زیستگاهی طعمه و طعمه خوار - مطالعه موردی گربه شنی (Felis margarita) در سیستان و بلوچستان

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 65-70

سمیرا غفاری پور؛ مرتضی نادری؛ برهان ریاضی؛ حمیدرضا رضایی