کلیدواژه‌ها = ماهی کپور
تنوع ریزماهواره ای ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio) در سواحل استان گلستان

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 253-258

آزاده سادات حسینی؛ علی شعبانی؛ حدیثه کشیری


بررسی تاثیر عصاره استویا (Stevia rebaudiana bertoni) بر رشد و مقاومت کپور معمولی (Cyprinus carpio) در برابر استرس ناشی از تراکم

دوره 9، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 263-274

سحر آذر؛ مژده چله مال دزفول نژاد؛ مهران جواهری بابلی