کلیدواژه‌ها = سوسمار
مطالعه صفات ریخت شناختی ( Teratoscincus bedriagai Nikolsky,1899, (Sauria : Sphaerodactylidae در شمال استان سیستان و بلوچستان

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 123-128

علیرضا ریکی؛ حاجی قلی کمی؛ فراهم احمدزاده؛ بهرام حسن زاده کیابی


مطالعه فون سوسمارهای پارک ملی خجیر در استان تهران

دوره 10، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 129-136

زینب سادات مرتضوی مقدم؛ بتول قربانی یکتا


فون سوسماران شهرستان مهران دراستان ایلام

دوره 9، شماره 3، مهر 1396، صفحه 157-164

نسرین فیلی؛ احمد قارزی؛ اسکندر رستگار پویانی


بررسی فون سوسمارها و لاکپشت های منطقه شکارممنوع هزارجریب در استان مازندران

دوره 9، شماره 2، تیر 1396، صفحه 121-130

سمیه السادات افتخاریان؛ ویدا حجتی؛ شهرام شرفی


بررسی اولیه اکتوپارازیت ها برخی سوسماران استان ایلام(مهران)

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 27-34

نسرین فیلی؛ احمد قارزی


مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت های مختلف جکوی سنگی تیغه دار (cyrtopodion scabrum) در مناطقی از فلات ایران

دوره 4، شماره 4، بهمن 1391، صفحه 35-42

نسرین فیلی؛ احمد قارزی؛ اسکندر رستگار پویانی