کلیدواژه‌ها = رودخانه جاجرود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فونستیک شیرونومیده در رودخانه جاجرود

دوره 9، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 315-322

سحر ارکیا؛ سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ ندا خرد پیر؛ اعظم کرمی