کلیدواژه‌ها = تبریز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پتانسیل و اولویت بندی تیپ های گیاهی شهرستان تبریز از دیدگاه غنای گونه ای برای کاربری زنبورداری

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 329-338

ذبیح اله نعمتی؛ سجاد قنبری؛ اسماعیل شیدای کرکج؛ محسن سبزی نوجه ده