کلیدواژه‌ها = خلیج چابهار
تعداد مقالات: 8
1. بررسی پراکنش و تراکم فصلی زئوپلانکتون ها در سواحل شمالی دریای مکران

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 363-372

10.22034/aej.2020.105826

مهران لقمانی؛ گیلان عطاران فریمان؛ فاطمه ذبیحی


4. بررسی پراکنش و تنوع مرجان های سخت (Hard corals) در خلیج چابهار (دریای عمان)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 105-116

مهران لقمانی؛ پروین صادقی


6. معرفی خرچنگ های اکوسیستم حرا شمال غرب خلیج چابهار (دریای عمان)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 47-54

نگار قطب الدین؛ سیدمحمدرضا فاطمی؛ تورج ولی نسب


7. بررسی تراکم و الگوی پراکنش و پایداری خیار دریایی (Holothuria insignis: Holothuroidea) در نواحی بین جزر و مدی خلیج چابهار

دوره 3، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 17-24

متین خالقی؛ علیرضا صفاهیه؛ احمد سواری؛ بابک دوست شناس؛ فریدون عوفی