کلیدواژه‌ها = جوجه گوشتی
تاثیر مخلوط محرک رشد گیاهی سینمالدئید، کاپسایسین و کارواکرول بر عملکرد و جمعیت میکروبی سکوم جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

10.22034/aej.2020.246421.2340

آسیه ویسی؛ سمیه سالاری؛ محمدرضا قربانی


تاثیر جایگزینی کنجاله سویا با مخلوط کنجاله‌های پروتئینی فرآوری شده بر عملکرد، خصوصیات لاشه، فراسنجه‌های خونی و جمعیت میکروبی روده کور در جوجه‌های گوشتی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1400

10.22034/aej.2020.249003.2353

محسن دانشیار؛ صادق ابراهیم زاده بالف؛ پرویز فرهومند


اثر سطوح مختلف عصاره یونجه بر عملکرد و برخی متابولیت‌‌های خونی جوجه‌های گوشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.22034/aej.2021.260482.2423

سید محمد حسینی؛ روح اله نورمحمدی


اثرات استفاده از پودر طحال بر عملکرد، خصوصیات لاشه و ریخت شناسی روده جوجه های گوشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.22034/aej.2021.255556.2399

مسعود پهلوان زاده؛ علی اصغر صادقی؛ سید ناصر موسوی؛ محمد چمنی


بررسی اثرات دو منبع DL-متیونین و L-متیونین بر عملکرد، خصوصیات اندام های داخلی و فاکتورهای خونی جوجه های گوشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

10.22034/aej.2021.271649.2461

حسین رضا شهبازی؛ سامان همتی؛ سودابه مرادی


تاثیر سطوح مختلف عصاره مالت و سین بیوتیک برعملکرد، فراسنجه های خون و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی

دوره 15، شماره 3، آبان 1402، صفحه 145-150

10.22034/aej.2022.359610.2872

محمد صالح بهزادی؛ محمود شمس شرق؛ بهروز دستار؛ مژگان سلمانیان


اثر استفاده ازکامبوچا در جیره‌های آلوده با آفلاتوکسین بر عملکرد، وضعیت آنتی‌اکسیدانی و سلامت کبد جوجه‌های گوشتی

دوره 15، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 129-140

10.22034/aej.2022.347766.2825

جمشید فضلی نژاد؛ بابک ماسوری؛ بهمن پریزادیان کاوان؛ حشمت الله خسروی نیا؛ علی فروهرمهر


تاثیر مقادیر مختلف پودر افشره طبیعی پوست انار و یک پری بیوتیک تجاری بر عملکرد رشد و جمعیت میکروبی دستگاه‌ گوارش جوجه های گوشتی

دوره 15، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 169-176

10.22034/aej.2022.340786.2803

سید قاسم شیرنگی؛ محمود شمس شرق؛ امید عشایری زاده؛ محمد حسین محمدی قاسم آبادی


تعیین بهترین سطح پاسخ در پارامترهای عملکردی جوجه‌های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف آفلاتوکسین و اسید‌های آمینه

دوره 14، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 333-344

10.22034/aej.2022.328112.2753

هادی پژوهان فر؛ فرزاد باقرزاده کاسمانی؛ مهران مهری؛ محمد کاملی؛ هادی فرجی


بررسی نقش پروبیوتیکی باکتری لاکتوباسیلوس رامنوسوس درجیره بر عملکرد جوجه‌های گوشتی

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 65-72

10.22034/AEJ.2021.275725.2474

سید کمال‌الدین علامه؛ مسعود برومند جزی؛ عبدالرضا نبی نژاد؛ محمدامیر کریمی ترشیزی


ارزیابی اثرات روی معدنی و آلی بر شاخص‌های عملکردی، ابقاء بافتی، سامانه ایمنی، ریخت شناسی ژژنوم و وضعیت پاد اکسندگی در جوجه‌های گوشتی

دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 131-138

10.22034/AEJ.2021.256119.2403

پیمان موحد؛ احسان اسکوئیان؛ محمد فاصله جهرمی؛ پریسا شکر یزدان؛ مهدی سالاری پور؛ محمدرضا احمدی