کلیدواژه‌ها = سیستم ایمنی
بررسی اثر سلنیوم آلی و معدنی بر سیستم ایمنی، صفات تخم مرغ و فراسنجه های خونی مرغ های تخم گذار

دوره 13، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 135-142

10.22034/aej.2021.136308

زهرا تهامی؛ بهروز دستار؛ احسان اسکوییان؛ سیدرضا هاشمی


اثرات منابع مختلف چربی بر عملکرد، سیستم ایمنی و میکروفلورای روده در مرغ‌های تخم گذار تجاری

دوره 12، شماره 4، دی 1399، صفحه 225-230

10.22034/aej.2020.125582

سجاد عباسی؛ جعفر فخرایی؛ حسین منصوری یاراحمدی؛ شهاب خاقانی


تأثیر پیش تیمار پلی فنول برشاخص های ایمنی موکوس پوست ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با نانو ذرات نقره

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 305-314

10.22034/aej.2020.119618

وجیهه نوری؛ سید علی اکبر هدایتی؛ سیدحسین حسینی فر؛ طاهره باقری؛ سید رضا خالقی


تاثیر تغذیه با اسپیرولینا (Spirulina platensis) بر فاکتورهای خونی و سیستم ایمنی در ماهی پنگوسی(Pangasius hypophtalamus)

دوره 4، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 25-34

مژده چله‌مال دزفول نژاد؛ مرضیه جهانگیری زاده؛ مهرزاد مصباح؛ مهران جواهری بابلی